Tájékoztató
     
     
 

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének
tevékenységéről, célkitűzéseiről.

 
 


Magyarországon több mint 20000, megyénkben mintegy 1400 regisztrált vak- és gyengénlátó ember él. Jelentős részük folyamatos külső segítségre, támogatásra szorul.

Ha kikerülnek a biztonságot jelentő, megszokott környezetből, nem létezhetnek más ember segítsége nélkül. A nagyon erős szemüveg, a kezükben lévő fehér bot is ezt jelzi. A megyében élő sorstársak többsége idős, de sok köztük a 30 éven aluli, az egyedülálló, alacsony jövedelmű, nem ritkán halmozottan sérült, más betegségben is szenvedő ember.
Ezért szeretnénk rájuk irányítani a figyelmet minden embernek, vállalkozásnak, intézménynek és pályázat kiírónak, hogy lehetőségük szerint tegyék könnyebbé az ő életüket.
A látássérültek érdekvédelmét, érdekképviseletét a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete (elődje a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Tolna Megyei Szervezete) látja el, illetve ebben segítséget nyújtanak a Baráti Körök (megyénkben 8 Baráti Kör működik).
Feladatunk a megyénkben élő fiatal és felnőtt látássérültek összefogása, szociális támogatása, érdekvédelme, a tagok szervezett szakmai képzésének, továbbképzésének, munkahelyszerzésének és -megtartásának előmozdítása, a sérült emberek által is betölthető munkahelyek felkutatása.


Egyesületünk elősegíti és támogatja a vakság megelőzésére irányuló tevékenységeket, szorgalmazza a tanköteles vakok és gyengénlátók beiskolázását.
Szűkös lehetőségeinkhez képest igyekszünk mind a hétköznapi élethez, mind a tanuláshoz, munkavégzéshez szükséges segédeszközöket biztosítani tagjainknak.
Tagjaink oktatási, kulturális igényének kielégítését szolgálják a megyében működő hangos könyv-tárak, ahol több száz, magnókazettára felolvasott irodalmi, szakmai mű kikölcsönzésére nyílik lehetőségük. Magnetofonok kikölcsönzését biztosítjuk, illetve ezek tartós otthoni használatának lehetőségét biztosítani olyan tagtársaink számára, akik ennek hiányában saját eszközük nem lévén nem vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
Fontos feladatunk a tagság lakás és életkörülményeinek a további javítása. A szűkös lehetőségek felhasználásával rendszeres szociális támogatást nyújtunk sorstársainknak (pl.: utazási kedvezmény, segélyek, segédeszközök, üdültetés).


A társadalmi összefogásból származó anyagi eszközöket, adományokat az alábbi célkitűzések meg-valósítására fordítjuk:
1. Olyan, csak külföldön elvégezhető szemészeti beavatkozások költségeihez való hozzájárulásra, amelyet Magyarországon nem végeznek, de a beteg látásának javításához, megtartásához elengedhetetlen.
2. Új segédeszközök kifejlesztésére, gyártására, valamint a meglévők beszerzésére, a sorstársakhoz való eljuttatására
3. Hangos könyvtáraink fejlesztésére, bővítésére, lejátszó készülékek beszerzésére.
4. Tervbe vettük rendkívüli segélyek juttatását az arra rászorulók számára.
5. Megyei szinten képzések, átképzések szervezése, munkába helyezés elősegítése,
6. Speciális és "normál" tanrendű általános-, közép- és felsőfokú tanintézményekben tanuló vak és gyengénlátó tanulóknak nélkülözhetetlen segédeszközök beszerzésére.
7. Megyei Egyesületünk tagtársai részére szervezett ünnepségek (karácsonyi, "Fehér Bot" napi stb.), rendezvények, kirándulások költségének fedezésére, valamint vak és gyengénlátó gyerekek nyári táboroztatására.
8. Társadalmi aktivisták jutalmazására, akik eredményes tevékenységet fejtenek ki a vakügyi célki-tűzések megvalósítása érdekében.

Megyei Egyesületünk Elnöksége a megyében élő látássérültek nevében ezúton is megköszöni mindazok támogatását, ezirányú munkáját, akik eddig is segítették feladataink megvalósítását, velünk együtt örültek sikereinknek és közreműködtek gondjaink megoldásában.
Bízunk a társadalmi összefogás erejében, az emberi humanizmusban, a magánszemélyek és dolgozó kollektívák segíteni akarásában.

Szekszárd, 2016. január 30.

 

 
     
     
     
     
     
     
     
 

Vakok �s Gyeng�nl�t�k Tolna Megyei Egyes�lete

 
Telefon: +36 74/512-355,
+36 74/512-356

Ad�sz�m: 18864858-1-17

E-mail: szdvakok@gmail.com