Aktuális

     

 

Vakok és Gyengénlátók 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Tolna Megyei Egyesülete Tel: 74/512-355 vagy 74/512-356
Adószám: 18864858-1-17 Bank: 71900058-10004074
 

 

 

 

SEGÍTSÉGET KÉRHETNEK SORSTÁRSAINK A JÁRVÁNYVESZÉLY HELYZETBEN!

 

COVID-19 Járvánnyal kapcsolatos tájékoztató!

Személyes ügyfélfogadás szünetel

Kedves Tagtársaink és Ügyfeleink, mint arról már korábban értesítést küldtünk!

A koronavírus terjedésének megelőzése céljából kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel irodánkban 2020.március 16. naptól a személyes ügyfélfogadás szüneteltetjük!
Keressenek minket bizalommal kéréseikkel, kérdéseikkel telefonon vagy elektronikus úton!
Elérhetőségeink:
Ügyeleti mobil számok: 06307897480 és 06304794847.
E-mail: szdvakok@gmail.com

Megértésüket a későbbi tájékoztatásig köszönjük!

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
Elnöksége

 

A rendkívüli nehéz helyzetben is gondolunk Tagtársainkra és Családtagjaikra! Kérjük, szépen jelezzék felénk, ha a koronavírus járvány következtében kialakult megváltozott élethelyzetük miatt segítségre szorulnak!
Segítséget igényelhetnek bevásárlásaik intézéséhez, gyógyszereik kiváltásához, lakókörnyezetük tisztán tartásához és kommunikációs eszközök biztosításához.

Az Egyesületünk elérhetőségein várjuk a segítséget kérők jelentkezését vagy a lakóhelyük szerinti önkormányzatokhoz fordulhatnak!

Elérhetőségeink a következők:

Mobil telefonszámok: 06304794847 és 06307897480.
E-mail címünk: szdvakok@gmail.com

Szeretnénk kérni Sorstársainkat, hogy maradjanak otthon a vírus fertőzés elkerülése érdekében! Figyeljék a médián keresztül a Kormány tájékoztatásait, valamint az Egyesületünk közleményeit!

Jó egészséget kívánunk kedves Tagtársainknak és Családtagjaiknak!
Keressenek bennünket továbbra is bizalommal ugyan úgy, mint eddig bármikor!

Barátsággal és sorstársi üdvözlettel!

 

 

Átmeneti ingyenesség a távolsági buszközlekedésben

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott új, rendkívüli intézkedés értelmében március 23-tól készpénzmentessé vált a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán.

 

Tekintettel a rövid fejlesztési időre, a Volánbusz Zrt. mobil applikáció hozzáférhetősége még valóban nem teljes körű, ezért a társaság felvette a kapcsolatot az applikáció fejlesztőjével, hogy a látásérültek számára is használhatóvá váljon.  

Az átmeneti időszak vonatkozásában az Innovációs és Technológiai Minisztérium engedélyezi a vak és gyengénlátó személyek számára a helyközi 90%-os utazási kedvezmény helyett a térítésmentes utazás lehetőségének biztosítását. Az erre való jogosultságot ugyanúgy, ugyanazon iratok felmutatásával kell igazolni, mint a 90%-os utazási kedvezmények esetében.

 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő, szociális ellátásokat érintő változások

Április 6-án lépett hatályba a kormány 88/2020. (IV. 5.) rendelete, mely a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről rendelkezik.

Ezúttal e rendelet szabályai közül elsősorban a szociális és azzal egy tekintet alá eső ellátásokra vonatkozókat ismertetjük részletesebben, amelyek olvasóinkat is érinthetik. A rendelkezések főként arra irányulnak, hogy a különféle ellátásokkal, kedvezményekkel kapcsolatban azok folytonosságát biztosítsák a veszélyhelyzet időtartama alatt.

Ennek megfelelően a veszélyhelyzet megszűnéséig nem végezhetők el az egészségi állapottól, fogyatékosságtól függő ellátásokra vonatkozó felülvizsgálatok, ilyen felülvizsgálat érdekében irat nem kérhető be, illetve erre hivatkozva ezek az ellátások, kedvezmények, mentességek nem szüntethetők meg a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap végéig. Nagyon fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a fent ismertetett rendelkezések nem jelentik azt, hogy az érintett ellátások, kedvezmények más okból sem volnának megszüntethetők. Ha például a rokkantsági ellátásban részesülő személy jövedelme ebben az időszakban haladná meg a keresetkorlátot, akkor az ellátásra való jogosultság a veszélyhelyzet idején is megszüntethető lenne.

A szociális ellátásokra vonatkozóan a rendelet előírja, hogy az érintettek az ellátást továbbra is kapják, és a veszélyhelyzet időtartama alatt, illetve annak megszűnését követő 15 napon belül nem végzik el esetükben a jogosultsági feltételek fennálltának megállapításához szükséges felülvizsgálatot akkor sem, ha az egyébként ebben az időszakban volna esedékes. Ez vonatkozik például az ápolási díjban (legyen az akár emelt összegű vagy kiemelt ápolási díj), esetleg gyermekek otthongondozási díjában, stb. részesülőkre is. Ha a gyermekek otthongondozási díja, illetve ápolási díj megállapítása iránti eljárás épp a veszélyhelyzet időtartama alatt zajlik, akkor a gyermek ápolási, gondozási szükségletére vonatkozó szakértői vizsgálat a személyes vizsgálat mellőzésével, a vonatkozó hivatalos iratok (például kórházi zárójelentés) felhasználásával is elvégezhető. Ha a szükséges iratok nem állnak a hatóság rendelkezésére, ezek megküldésére hiánypótlás keretében felhívhatják az ügyfelet, aki azokat elektronikus úton is továbbíthatja.

A fennálló közgyógyellátásra való jogosultság akkor is meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig, ha az egyébként ebben az időszakban járna le.

Mint ismeretes, a 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) által szabályozott rehabilitációs ellátás a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, de legfeljebb 3 évre állapítható meg a jogosultnak. A most tárgyalt kormányrendelet ennek az ellátásnak az időtartamát is meghosszabbította, amennyiben az arra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap végéig akkor is fennáll, ha időtartama ebben az időszakban járna le. Itt is fontos azonban emlékeztetni arra, hogy a rehabilitációs ellátás más okból (például mert a jogosult túllépte a keresetkorlátot, vagy egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, esetleg mert együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, stb.) a veszélyhelyzet időtartama alatt is megszüntethető.

Ha súlyos mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékos személy új vagy öt évnél nem régebbi használt személygépkocsi megvásárlásához szerzési támogatást kapott, de az ennek igénybe vételéhez szükséges adás-vételi szerződés megkötésére nyitva álló négy hónapos határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, akkor – a rendelkezéseknek köszönhetően – az meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig. Ugyanez vonatkozik az átalakítási támogatás, illetve a gépi meghajtású kerekesszék, valamint a segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű megvásárlásához kapott szerzési támogatásra vonatkozóan kiadott utalványok felhasználhatósági idejének meghosszabbítására is.

 

Felhívás!

Szekszárdi Sorstársaink részére:

Az önkormányzat felhívja az otthonukban élő, szekszárdi lakos fogyatékos személyeket (törvényes képviselőiket), hogy amennyiben a járványügyi helyzettel összefüggésben segítségre van szükségük, vagy később ilyen helyzet előállhat, minél előbb vegyék fel az önkormányzattal a kapcsolatot, hogy adott esetben a segítség gyorsan megszervezhető legyen.

Felhívja az otthonukban élő fogyatékos személyek családtagjait, továbbá a környezetükben élő személyeket, hogy segítsék elő a kapcsolatfelvételt, tájékoztassák az érintetteket ennek a fontosságáról.

A kapcsolatfelvétel érdekében forduljanak Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztályához. Kérem, lehetőség szerint a személyes megjelenést mellőzzék.

Elérhetőség:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztály
székhely: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
telefon: 74/ 311-630
e-mail: fogyatekkalelok@szekszard.hu

Segítsük egymást, segítsük a rászorulókat!

Ács Rezső
polgármester

 

Tisztelt Dombóvári Polgárok!

A koronavírus-fertőzés magyarországi megjelenése és terjedésének megakadályozása miatt - a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben - a 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Amennyiben az érintett személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról igény esetén a települési önkormányzat polgármestere gondoskodik.

A jogszabályi előírásnak megfelelve Dombóvár Város Önkormányzata előzetesen bejelentett igény esetén a 70 év felettieknek ebédet, illetve élelmiszert szállít, továbbá gyógyszert vált ki, ezzel segítve elő azt, hogy ne kelljen a járvány szempontjából legveszélyeztetettebb korosztálynak társas érintkezésnek kitennie magát, ezzel is növelve a fertőzés kockázatát.

A szolgáltatást a mozgásukban korlátozott és otthonukban egyedül élő 70 év alattiak is kérhetik!

Az érintett dombóvári lakosok a fenti igényüket a dombóvári önkormányzat munkaidőben és ingyenesen hívható alábbi

Telefonszámán jelezhetik: 06-80-204-445

A jogosultak az alábbiakban kérhetik az önkormányzat segítségét:

· napi egyszeri (hétvégén is) étkezés (ebéd), amelynek térítési díja 470,-Ft. házhozszállítással együtt

· gyógyszer kiváltása igény szerint

· élelmiszer-beszerzés legfeljebb heti 3 alkalommal


A gyógyszernek, az élelmiszernek, valamint az ebédnek a segítséget kérőhöz való eljuttatása szociális segítés keretében térítésmenetesen történik, viszont az étel, a gyógyszer, illetve az élelmiszer ellenértékét az igénylőnek kell megfizetnie!


Mindenki számára elérhető szolgáltatás:

„Szociális mozgó bolt”, amely alapvető élelmiszereket szállít azoknak, akik az ingyenes zöld számon jelezték igényüket. A járművön szociális munkás segít az eladó munkáját.


A fentieken túl a következőkre hívjuk fel a lakosság figyelmét:

· Dombóvár Város közterületein továbbra is tilos a szeszes ital fogyasztása, ennek megsértése szabálysértés és akár százötvenezer forint összegű pénzbírsággal büntethető. A tilalom érvényes a trafikok, benzinkutak és egyéb kereskedelmi egységek által határolt közterületekre is!

· Kérjük a szülőket, hogy a fertőzés terjedésének elkerülése érdekében a közterületen található játszótereket, sportpályákat és egyéb közösségi tereket ne használják és azt a gyermekeik részére se engedélyezzék!

Köszönöm megértésüket és együttműködő segítségüket!

Pintér Szilárd

polgármester

 

A járvány idején, aki teheti, maradjon otthon és vigyázzon magára.

Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Sorstársi üdvözlettel és szeretettel:

Kovács Lászlóné

elnök